Hírek‎ > ‎

Kitüntetési javaslatok - részletek

Az Egyesület decemberi taggyűlési döntésének megfelelően két városi kitüntetésre tettünk javaslatot: Dr. Benedek György professzort és Dr. Dombi József emeritus professzort jelöltük Pro Urbe kitüntetésre.

Dr. Benedek György
1944-ben született Szegeden, 1968-ban szerzett orvosi diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. A SZOTE Élettani Intézetében először tudományos diákkörösként, majd mint gyakornok, tanársegéd, adjunktus, docens folyamatosan dolgozott 1966-tól. 1986 óta ugyanitt tanszékvezető egyetemi tanár. Kutatómunkája az agy működésének klinikai és kísérletes vizsgálatára irányul, elsősorban elektrofiziológiai módszerek használatával. Hosszabb-rövidebb tanulmányutakon mintegy 5 évet töltött Németország, Észak-Amerika, Japán és Ausztrália egyetemein. A Sydney-i Egyetem visiting professzora, a Temesvári Babes Orvosegyetem honoris causa doktora.

1982-ben kandidátusi fokozatot szerzett alváskutatásban elért eredményei alapján. Tudományos munkássága alatt 177 teljes szövegű közleményt írt. Független citációinak száma mintegy 1300. Több alkalommal volt nemzetközi alváskongresszusok meghívott előadója.

1991-ben megbízott dékánhelyettesként vezette, 2003 óta dékánként vezeti az Általános Orvostudományi Kart. 1997 és 2003 között ezen a karon az idegennyelvű képzés tagozatvezetője volt, 2000 és 2003 között az SZTE tudományos rektorhelyettese. Orvostanhallgatóknak orvosi élettant oktat magyar, angol és német nyelven, 1986 és 1993 között gyógyszerészhallgatóknak az anatómia, élettan kórélettan tantárgyat oktatta magyarul és angolul. Az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola alapító tagja. (Forrás: u-szeged.hu)

Dr. Dombi József a Zala megyei Nagylengyel községben született 1920. február 5-én. Egyetemre 1938-1943. között a m. kir. Ferencz József, majd Horthy Miklós Tudományegyetemre járt - az Eötvös Lóránd kollégium tagjaként – ahol mennyiségtan és természettudomány (matematika és fizika) középiskolai tanár szakot végez.

1950-től 1985-ig a Szegedi Tudományegyetemen a TTK, Kísérleti Fizikai Tanszékének oktatója, kutatója. 1985. július 01-től nyugdíjas, de a mai napig aktív az Optikai és Kvantumelméleti Tanszéken, 90 évesen is tart órát az egyetemen. 1968-ban lett a Fizikai tudomány kandidátusa, 1990-ben Címzetes egyetemi tanár.

Oktatási tevékenység: A két év hadifogságot leszámítva 1941-től folyamatosan, mind a mai napig tanít. Középiskolai tanárként 1941-től 1950-ig matematikát és fizikát, majd miután visszakerül Szegedre, 1949-től a Szegedi Tudományegyetemen kísérleti fizikát. Több szakcsoportnak és évfolyamnak tartott előadásokat, speciálkollégiumokat, így megismerhették őt a fizikus hallgatókon kívül többek közt a biológia, a kémia, a matematika, valamint a gyógyszerész szakosok is. Több egyetemi tankönyv, jegyzet szerzője, társszerzője.


Comments